Hlavní menu

Aktuality  > Archiv

PROFESIONALITA   [11.03.2010]

P r o f e s i o n á l je člověk, který vykonává každou roli, ve které se aktuálně nachází, vysoce odborně, efektivně, kreativně, odpovědně, důsledně, s plným nasazením, s jistotou a lehkostí, a vkládá do ní duši i srdce.

1) O d b o r n ě znamená, že:

a) Má k dispozici veškeré existující informace k dané problematice i širších souvislostí. Je tedy kompetentní věc provést, respektive o ní fundovaně rozhodovat. Konkrétně to znamená, že v neodkladných záležitostech má ve své paměti příslušné informace a dovede je rychle a efektivně použít. V ostatních vysoce komplikovaných záležitostech je schopen v relativně krátké době shromáždit, utřídit, vyhodnotit, zobecnit a posléze uplatnit potřebné informace pro úspěšné vyřešení daného problému. V širších souvislostech to znamená, že je schopen se neustále učit, tj. zpracovávat a do paměti ukládat stále nové informace

b) Má k dispozici potřebné obecné i speciální schopnosti a dovednosti provést danou činnost, resp. vyřešit daný problém rychle a efektivně. V širších souvislostech to znamená, že je schopen se poučit z každé zkušenosti (své i druhých) a zařadit ji do repertoáru své kompetence.

2) E f e k t i v n ě znamená, že činnost probíhá rychle, účelně a je dosaženo optimálního stavu (nejlepšího možného). Výsledek je spolehlivý a trvalý a uspokojuje potřeby cílového objektu.

3) K r e a t i v n ě znamená, že k činnosti nebo problému přistupuje nezaujatě, pružně a originálně.

4) O d p o v ě d n ě znamená, že bere v úvahu všechny souvislosti i všechny budoucí možné stavy a důsledky své činnosti. Pracuje pečlivě a snaží se, aby činnost sama i její výsledek neměly na nikoho a na nic žádné negativní důsledky či vlivy.

5) D ů s l e d n ě znamená, že pracuje precizně a nevynechá žádný detail, který má vliv na průběh dané činnosti, resp. by mohl mít nějaké pozdější důsledky.

6) S p l n ý m n a s a z e n í m znamená, že v danou chvíli, kdy se zabývá příslušnou činností, ji vykonává na 100 %, tzn. je zcela koncentrován na danou činnost (je do ní zcela ponořen a nenechá se ničím vyrušovat).

7) S j i s t o t o u znamená, že pracuje bez zaváhání, s přehledem a některé činnosti vykonává rutinně dokonale.

8) Vkládat do činnosti d u š i i s r d c e znamená, že pracuje s láskou a upřímným nadšením někomu pomoci, je si vědom morálních aspektů a uplatňuje je. Z činnosti i jejích výsledků se upřímně raduje a činnost sama mu přináší hluboké vnitřní uspokojení.
- 13.12.2011  Garantovaná investice převlečená za pojištění
- 25.11.2011  Říjen ovládly kovy
- 15.11.2011  Hypoteční sazby jsou nízko
- 03.11.2011  Penze vzrostou o 174 korun, je to méně, než ministerstvo slibovalo
- 08.06.2010  Staňte se úspěšnou ženou
- 24.05.2010  Jak si chytře pojistit majetek
- 10.05.2010  Různé cesty k pojištění
- 03.05.2010  Paretovo pravidlo v praxi
- 19.04.2010  Pojistku pro případ závažného onemocnění má 17 procent lidí, kteří mají životní pojištění
- 14.04.2010  Riziko invalidity podceňují tři čtvrtiny Čechů
- 11.04.2010  Jak programujeme „finanční“ podvědomí?
- 04.04.2010  Životní zásady
- 28.03.2010  Loni byl každý pátý z Čechů ošetřen v důsledku úrazu, proti kterému se dá pojistit
- 17.03.2010  Inspirujte se Martinou Sáblíkovou
- 11.03.2010  PROFESIONALITA
- 23.02.2010  Získat důchod nebude tak snadné
- 15.02.2010  Populační strom a náš důchod
- 08.02.2010  Jaké jsou tipy pro Vaše peníze v roce 2010?
- 31.01.2010  Stále více lidí se potýká s dluhy
- 26.01.2010  Nikdy není pozdě!
- 18.01.2010  Je bydlení investice?
- 12.01.2010  Hypoteční úvěry pro živnostníky
- 09.01.2010  Na důchod si spoří víc než tři čtvrtiny pracujících Čechů
- 14.12.2009  Konto 57.600
- 07.12.2009  Jak se díváš na svůj svět?
- 02.12.2009  Jak si na Vánoce nepůjčovat
- 25.11.2009  Kolik Vás může stát strach
- 16.11.2009  Jak získat hodinu denně navíc
- 10.11.2009  Financování bydlení i v současných podmínkách
- 03.11.2009  Proč bychom měli investovat?
- 26.10.2009  Jak sledovat své finance?
- 19.10.2009  Spoření na důchod
- 08.10.2009  Sázky nebo investování
- 05.10.2009  Čísla jako hybná síla
- 17.09.2009  Slepec na hostině
- 10.09.2009  Hypotéky a nová fixace úrokové sazby
- 10.09.2009  Strach je horší než skutečnost


 
MENU
 
PŘIHLÁŠENÍ


nahoru pix (1K) 2024 © Asociace finančních poradců | mapa stránek | odkazy | webdesign