Hlavní menu

Slovníček pojmů

abc  |  d  |  e  |  f  |  gh  |  i  |  j  |  kl  |  mnoprst  |  u  |  v  |  z

banka

je právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, která a přijímá vklady od veřejnosti a b) poskytuje úvěry a která k výkonu činností podle písmen a) a b) má bankovní licenci)

bankomat

přístroj určený k vybírání hotovosti z účtu prostřednictvím platebních karet

benchmark

index vybraný podle zaměření fondu, který slouží k porovnání výkonnosti fondu (též srovnávací etalon)

bezhotovostní převod

jedná se o platební příkaz (více platebních příkazů) podaný za účelem poskytnutí peněz k dispozici příjemci

bezúhonná osoba

fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo pro úmyslný trestný čin nebo jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena (pro účely zákona o pojišťovnictví)

blanko (bianko) směnka

směnka, která není ve všech náležitostech vyplněna. Majitel směnky má možnost je doplnit

blokace platební karty

jednorázový úkon, kterým se zamezí použití platební karty s magnetickým proužkem v bankomatech a v platebních terminálech obchodníků.

blue chips

nejkvalitnější akciové tituly

bonita

klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr

bonus

je tzv. poskytnutí výhody pojištěnci, jež má nižší než obvyklé riziko splácení

broker

člen organizované burzy cenných papírů, který za provizi pomáhá jednatelům

budoucí kupní smlouva

smlouva, ve které se prodávající a kupující zavazují uzavřít za určitých podmínek smlouvu kupní. Pokud je budoucí kupní smlouva podepsána, lze vynutit následné uzavření kupní smlouvy i soudně

budova (pro účely katastrálního zákona)

nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí

budova (pro účely zákona o vlastnictví bytů)

trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy.

byt (pro účely zákona o vlastnictví bytů)

místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení


 
MENU
 
PŘIHLÁŠENÍ


nahoru pix (1K) 2020 © Asociace finančních poradců | mapa stránek | odkazy | webdesign