Hlavní menu

Slovníček pojmů

abc  |  d  |  e  |  f  |  gh  |  i  |  j  |  kl  |  mnoprst  |  u  |  v  |  z

hodnotící číslo (parametr ohodnocení)

bodové ohodnocení způsobu spoření jednotlivých účastníků. Výpočet hodnotící číslo se u každé spořitelny poněkud liší, ale v principu je závislé na výši vkladu, době spoření a variantě spoření. Čím dříve a čím větší částku spořitelně svěříte, tím bude hodnotící číslo vyšší

hologram

laserem pořízený snímek, který vytváří trojrozměrný obraz. Používá se u platebních karet jako preventivní opatření proti padělání

home banking

home banking je služba, která umožňuje komunikaci s bankou prostřednictvím sítě internet nebo telefonu. Ke komunikaci potřebujete vhodný počítač připojený na internet s nainstalovaným speciálním programem banky (tím se home banking odlišuje od internetového bankovnictví, kde stačí mít pouze přístup k internetu)

hrubá marže

rozdíl mezi tržbami a náklady prodaného zboží, resp. tržbami za výkony a výrobními náklady prodaných výrobků

hypoteční kodex

dobrovolný kodex chování banky pro poskytování informací o úvěrech na bydlení

hypoteční poradce

zaměstnanec banky, který poskytuje specializované poradenství v oblasti hypotečních úvěrů

hypoteční úvěr

hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR, může být poskytnut jako účelový nebo neúčelový

hypoteční zástavní listy

dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos ("závazky z hypotečních zástavních listů") jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek ("řádné krytí") a popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto zákona ("náhradní krytí")

charge card

platební karta, u níž není stanovený limit měsíčních výdajů. Tyto výdaje je však nutné na konci měsíce zaplatit


 
MENU
 
PŘIHLÁŠENÍ


nahoru pix (1K) 2020 © Asociace finančních poradců | mapa stránek | odkazy | webdesign