Hlavní menu

Slovníček pojmů

abc  |  d  |  e  |  f  |  gh  |  i  |  j  |  kl  |  mnoprst  |  u  |  v  |  z

kapitálové trhy

součást finančních trhů, na nichž se obchoduje s finančními aktivy s dobou splatnosti delší než jeden rok

kapitálové životní pojištění

forma životního pojištění s garantovaným zhodnocením ze strany pojišťovny. Kryje riziko smrti, případně další rizika dle volby pojštěného

katastrální mapa

podrobná polohopisná mapa velkého měřítka zobrazující nemovitosti, udržovaná ve stálém souladu se skutečným stavem v terénu

katastrální úřad

státní orgán, který mimo jiné vede evidenci nemovitostí na území ČR

kontokorent

možnost přečerpání účtu do výše Debetního zůstatku povoleného Bankou ve smlouvě s Klientem, tedy účet, na kterém Klient může čerpat do mínusu v rámci předem dohodnutého úvěrového limitu

kótovaný cenný papír

cenný papír, se kterým se obchoduje na organizované burze cenných papírů

kreditní karta

úvěrová platební karta, funguje tak, že klient má stanoven úvěrový limit, do kterého může čerpat. Poskytnutý úvěr je revolvingový, splacení úvěru se děje zpravidla jednou měsíčně

kupní smlouva

kupní smlouva je dvoustranný právní úkon, shodný projev vůle dvou smluvních stran, ze kterého jedné straně vzniká povinnost předmět koupě odevzdat a druhé straně povinnost předmět převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu

kurz nabídky

cena, za kterou si tvůrce trhu přeje prodat určité množství konkrétních cenných papírů (též prodejní cena)

kurz poptávky

cena, za kterou je ochoten tvůrce trhu koupit určité množství určitých cenných papírů (též nákupní cena)

kurzové rozpětí

rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou cenných papírů


 
MENU
 
PŘIHLÁŠENÍ


nahoru pix (1K) 2020 © Asociace finančních poradců | mapa stránek | odkazy | webdesign